Drukuj
        adr_150.jpg              
 
 www.esd-adr.pl
                                    
                                 
                                      
                          oraz                           
                           
      
logo_tjr150.jpg  

               

             zapraszają na         
                     
 
                       
                     
KURS dla kandydatów na DORADCÓW ADR i RID 
                                                    
– dla 4 osób z indywidualnym tokiem uczenia
                     
Adresaci: Kandydaci na Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego (ADR) oraz przewozu koleją (RID), którzy posiadają wykształcenie wyższe oraz nie byli karani za przestępstwo umyślne.
Cel: Uzyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie Umowy Europejskiej ADR 2017-2019 oraz Regulaminu RID i praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego         w Transportowym Dozorze Technicznym na uprawnienia Doradcy.
Prowadzący Najlepsi w Polsce wykładowcy problematyki ADR i RID oraz uznani praktycy-Doradcy ADR/RID

Miejsce

"TJR" Eurocentrum Szkoleń i Badań w Gorzowie Wlkp., ul. 9 Maja 60 lok.8
Czas trwania Od 9.XII.2016 godz.16.00 (piątek)  do 14.XII.2016 (środa)
Odpłatność:  

   
Koszt udziału wyłącznie w kursie DORADCA ADR (9-14.XII.2016) - 2500 zł/os.                  oraz wyłącznie w kursie DORADCA RID (9-14.XII.2016)3000 zł/os.
(Wpłaty przelewem najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu). 
W cenie zapewniamy najnowszy podręcznik "ADR 2017-2019" współautorstwa Krzysztofa Grzegorczyka, materiały szkoleniowe RID, materiały do ćwiczeń, testy oraz obiady i napoje.
Wszyscy uczestnicy otrzymają wymagane przepisami zaświadczenie ukończenia niniejszego kursu. 
Należność prosimy wpłacać przelewem najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kursu na konto „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK w BZ WBK nr rach. 12 1090 1900 0000 0001 2980 1110  (z  dopiskiem na przelewie „ADR/RID  2017-2019  DORADCY”) 
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać na adres: „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK; 66-400 Gorzów Wlkp. ul. 9 Maja 60 lok.8  pocztą lub e-mailem: biuro@tjr.com.pl wysyłając zgłoszenie pdf pobierz zgłoszenie 345.47 Kb lub  wypełniając  formularz  (w pozycji "Nazwa szkolenia" wpisać "KURS DLA DORADCÓW ADR/RID")
UWAGI: Liczba miejsc:   4   -   decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
Na zajęcia należy zabrać laptop.  
Koszt ew. noclegów pokrywają sami uczestnicy.
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.
                                        Zapraszamy do uczestnictwa !
Informacje dodatkowe:
tel. 602 445 356  ;   e-mail:   biuro@tjr.com.pl