Drukuj
        adr_150.jpg              
 
 www.esd-adr.pl
                                    
                                 
                                      
                          oraz                           
                           
      
logo_tjr150.jpg  

               

             zapraszają na         
                     
 
                       
                     
KURS dla kandydatów na DORADCÓW ADR i RID 
                                                    
– dla 4 osób z indywidualnym tokiem uczenia
                     
Adresaci: Kandydaci na Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego (ADR) oraz przewozu koleją (RID).
Cel: Uzyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie Umowy Europejskiej ADR 2015-2017 oraz Regulaminu RID i praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego         w Transportowym Dozorze Technicznym na uprawnienia Doradcy.
Prowadzący Najlepsi w Polsce wykładowcy problematyki ADR i RID oraz uznani praktycy-Doradcy RID

Miejsce

"TJR" Eurocentrum Szkoleń i Badań w Gorzowie Wlkp., ul. 9 Maja 60 lok.8
Czas trwania Od 22.09.2015 godz.16.00 (wtorek)  do 29.09.2015 (wtorek)
Odpłatność:  

   
Koszt udziału wyłącznie w kursie DORADCA ADR (22-27.09.2015) - 2500 zł/os.                  oraz wyłącznie w kursie DORADCA RID (22-27.09.2015)3000 zł/os.
Koszt udziału w kursie zintegrowanym DORADCA ADR i RID trwającym łącznie 8 dni (22-29.09.2015r) wynosi 4000 zł/os.
 
(Wpłaty przelewem najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu). 
W cenie zapewniamy najnowszy podręcznik "ADR 2015-2017" współautorstwa Krzysztofa Grzegorczyka, materiały szkoleniowe RID, materiały do ćwiczeń, testy oraz obiady i napoje. Wszyscy uczestnicy otrzymają wymagane przepisami zaświadczenie ukończenia niniejszego kursu. 
Należność prosimy wpłacać przelewem najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia kursu na konto „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK w BZ WBK nr rach.
12 1090 1900 0000 0001 2980 1110 
(z  dopiskiem na przelewie „ADR/RID  2015-2017  DORADCY”) 
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać na adres: „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ AGATA DEMIDZIUK; 66-400 Gorzów Wlkp. ul. 9 Maja 60 lok.8  pocztą lub e-mailem: biuro@tjr.com.pl wysyłając wypełnione ozgłoszenie_na_kurs_doradcy_adr-rid_22-29.IX.2015  lub wypełniając  formularz  (w pozycji "Nazwa szkolenia" wpisać "KURS DLA DORADCÓW ADR/RID")
UWAGI: Liczba miejsc:   4   -   decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
Na zajęcia należy zabrać laptop.  
Koszt ew. noclegów pokrywają sami uczestnicy.
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.
                                        Zapraszamy do uczestnictwa !
Informacje dodatkowe:
tel. 602 445 356  ;   e-mail:   biuro@tjr.com.pl