Drukuj
        adr_150.jpg              
 
 www.esd-adr.pl
                                    
                                 
                                      
                          oraz                           
                           
      
logo_tjr150.jpg  

               

             zapraszają na         
                     
 
                       
                     
KURS dla kandydatów na DORADCÓW ADR i RID 
                          
– dla 4 osób z indywidualnym tokiem uczenia
                     
Adresaci: Kandydaci na Doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie przewozu drogowego (ADR) oraz przewozu koleją (RID).
Cel: Uzyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie Umowy Europejskiej ADR 2013-2015 oraz Regulaminu RID 2013 i praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego w Transportowym Dozorze Technicznym na uprawnienia Doradcy.
Prowadzący Najlepsi w Polsce wykładowcy problematyki ADR i RID oraz uznani praktycy-Doradcy RID

Miejsce

"TJR" Eurocentrum Szkoleń i Badań w Gorzowie Wlkp., ul. 9 Maja 60 lok.8
Czas trwania Od ..........godz.16.00 (wtorek)  do ...........godz. 16.00 (niedziela)
Odpłatność:  

   
Koszt udziału wyłącznie w kursie DORADCA ADR oraz wyłącznie w kursie DORADCA RID:  2500 zł/os.
Koszt udziału w kursie zintegrowanym DORADCA ADR i RID trwającym łącznie 8 dni (.................) wynosi 4000 zł/os.
 
(Wpłaty przelewem najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu). 
W cenie zapewniamy najnowszy podręcznik "Towary niebezpieczne - transport drogowy ADR 2013-2015" współautorstwa Krzysztofa Grzegorczyka, materiały szkoleniowe RID, materiały do ćwiczeń, testy oraz obiady i napoje. Wszyscy uczestnicy otrzymają wymagane przepisami zaświadczenie ukończenia niniejszego kursu. 
Należność prosimy wpłacać przelewem najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu na konto „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ  w  BZWBK  Nr rach.  29 1090 1115 0000 0001 0976 5721   
(z  dopiskiem na przelewie „ADR/RID  2013-2015  DORADCY”) 
Zgłoszenia: Zgłoszenia należy dokonywać na adres: „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ; 66-400 Gorzów Wlkp. ul. 9 Maja 60 lok.8 pocztą lub 
e-mailem: biuro@tjr.com.pl 
wysyłając wypełnioną okartę zgłoszenia na kurs (pobierz)4 
lub wypełniając  
formularz  (w pozycji "Nazwa szkolenia" wpisać "KURS DLA DORADCÓW ADR/RID")
UWAGI: Liczba miejsc:   4   -   decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
Na zajęcia należy zabrać laptop.  
Koszt ew. noclegów pokrywają sami uczestnicy.
Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.
                                        Zapraszamy do uczestnictwa !
Informacje dodatkowe:
tel. 602 445 356  ;   e-mail:   biuro@tjr.com.pl