Partnerzy


adr_150.jpg  
tl_logo_150.jpg  
  
       logo_polonez20.jpg  
ecocarslogo.jpg  
 logo_kosobudz_hotel.png  
 
Drukuj
 
                        tjr_logo.jpg                            
 
www.polonez.gorzow.pl  

 www.tjr.com.pl

zaprasza na
 

KURSY ADR DLA KIEROWCÓW


TERMIN:  
4 dni wg uzgodnień z Zleceniodawcami, z min. 14-to dniowym wyprzedzeniem

ADRESACI:                                                                                                                                                              
Kierowcy przewożący towary niebezpieczne , spedytorzy (warunek - ukończone 21 lat).


CEL I ZAKRES:
Uzyskanie wiedzy w zakresie przepisów Umowy Europejskiej ADR 2013 - 2015 oraz praktyczne posługiwanie się tą wiedzą pod kątem egzaminu państwowego na międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych


PROWADZĄCY:                                                                                                                                                        
Doradcy ADR z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym


MIEJSCE:
                                                                                                                                                                     
SŁUBICE  - Oś. Przemysłowe 28  (TRANS LOGISTYKA - teren Strefy Ekonomicznej)
GORZÓW - ul. Czereśniowa 6 (Szkoła Kierowców "POLONEZ")
KOSOBUDZ k.Łagowa - woj. lubuskie  (Hotel KOSOBUDZ) 
 


CZAS:
                                                                                                                                                                                    4 dni (min. 26 godz.) uzgodnione z Zleceniodawcą ,
lub od godz. 17.00 w czwartek – do godz. 15.00 w niedzielę, wraz z egzaminem państwowym (min. 26 godz.)
 w terminie uzgodnionym z Zleceniodawcą 


KOSZT:                                                                                                                                                                          
Koszt udziału w szkoleniu podstawowym594 zł/os. - przy grupie min.10 osób (wpłaty przelewem 14 dni przed terminem szkolenia lub gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia ).  W cenie zapewniamy materiały szkoleniowe, kawę, herbatę oraz egzamin państwowy.  Opłata dodatkowa za wydanie zaświadczenia ADR przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wynosi  26 zł/os. Uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymają pocztą w terminie 7 dni międzynarodowe zaświadczenia ADR wydane przez Marszałka Województwa, ważne przez 5 lat.

Należność prosimy wpłacać przelewem 14 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia na konto „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ w BZWBK Nr rach. 29 1090 1115 0000 0001 0976 5721
(z  dopiskiem na przelewie „ADR-Kierowcy")


ZGŁOSZENIA:
                                                                                                                                                        Zgłoszenia należy dokonywać (najpóźniej na 14 dni przed uzgodnionym terminem szkolenia) na adres: „TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ  w Gorzowie Wlkp. ul. 9 Maja Nr 60 , lok.8 
(pocztą ,  e-mailem  biuro@tjr.com.pl  ) , wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia:
zgłoszenie_adr_kierowcy_Gorzów_(pobierz)w   ; 

oferta-zgłoszenie_adr_kierowcy_Kosobudz_(pobierz)3

UWAGI:                              

Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają na miejscu.

Zapraszamy do uczestnictwa !


INFORMACJE  DODATKOWE  I  UZGODNIENIA:
„TJR” EUROCENTRUM SZKOLEŃ I BADAŃ 
tel. 602 445 356  
e-mail: biuro@tjr.com.pl 

Szkoła Kierowców
 POLONEZ
-
Anna Winiarska-Doktór  tel. (95) 7 321 321
 
Hotel KOSOBUDZ w Kosobudzu -
Agnieszka Lewandowska  tel. +48 510 273 242